Committee

Program Committee

Chair

Oskar J. Haidn


Co-Chairs

Wen Bao        Changguo Liu        Guoqiang Hei


Members

Nikolaus A. Adams            Michael Oschwald               Grazia Lamanna

Benedicte Cuenot              Mikhael Gorokhovski           Svetlana Starikovskaia

William Anderson              Francesco Nasuti                 Vladimir Yu. Levashov

Liu Hong                         Weixing Zhou                    Juntao Chang

Jiang Qin                        Jingfeng Tang                    Silong Zhang

Cheng Cheng                 Tianliang Yao                     Yuangding Wang

Peijing Liu                      Fei Qin                                Xianggeng Wei

Duo Zhang


Organizing committee

Chair

Wen Bao


Co-Chair

Oskar J. Haidn


Members

Wei Zhou                        Weixing Zhou                    Juntao Chang

Jiang Qin                        Jingfeng Tang                    Silong Zhang

Zeng Tian                       Xianggeng Wei00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS

Important Dates

Conference Date
Sept. 9-15, 2018

Organizers

HOST
CO-ORGANIZER
Shanghai Institute of Space Propulsion
Northwestern Polytechnical University
Jiuzhou-Yunjian (Beijing)Space Technology Company

Contact Us

Silong Zhang
MOBILE: +86-13624618695
EMAIL: zhangsilong@hit.edu.cn